Nyheter

Standardprodukter
Refresh har startet et samarbeid med Modulez. Vi vil levere
ferdige publiseringsløsninger og handelsløsninger for web.


SMS-markedet
Refresh har gått inn i et samarbeid med OandO Consept Buliders as, og vil med dette utvide sin produktrekke med
SMS-baserte nyttetjenester.