Programmering

En god hjemmeside krever en helhetlig og gjennomtenkt teknisk løsning. Refresh leverer tekniske løsninger som dekker bedriftens behov m.h.t. sikkerhet, drift, oppdateringer og implimentering med bedriftens øvrige systemer, og som gir hjemmesiden den funksjonalitet og form som er nødvendig.

Internett er en to-veis kommunikasjonskanal, der man har mulighet til å hente inn og legge ut informasjon i begge ender. Vi sørger for at De ender opp med en hjemmeside som ikke bare er funksjonell for brukeren, men også for din bedrift.

Refresh har høy faglig kompetanse på ASP og SQL.